آیا از این وبسایت راضی هسیتید؟
(59.37%) 19
خیلی
(3.125%) 1
متوسط
(0%) 0
خوب
(6.25%) 2
بد
(3.125%) 1
میتونه درست شه
(28.12%) 9
خیلی بد

تعداد شرکت کنندگان : 32