آیا از این وبسایت راضی هسیتید؟
(60%) 18
خیلی
(3.333%) 1
متوسط
(0%) 0
خوب
(6.666%) 2
بد
(3.333%) 1
میتونه درست شه
(26.66%) 8
خیلی بد

تعداد شرکت کنندگان : 30